Jan Rübsaam

Psychiater in Amsterdam

Informatieve filmpjes over de beleving van een depressie.

Patiënten wezen mij op

een filmpje dat een van hen geholpen had haar eigen depressie beter te begrijpen en het daardoor ook beter aan haar partner uit te kunnen leggen. Katarzyna Napiórkowska stelde zich vragen over haar depressie en bracht die in beeld.

Zie film

een animatie die heldere uitleg geeft over wat een depressie eigenlijk is.

Zie film

Freud wist waarom de burger boos is.

Bas Heijne (NRC Handelsblad 9 september 2016) leest Freud en verklaart de vernietigingsdrang van de moderne mens.

Lees artikel

Nieuw licht op oud onderzoek.

Rutger Bergman beschrijft in "De Correspondent" een roemrucht onderzoek uit 1961 dat tot vergaande pessimistische conclusies leidde. Hij toont aan waarom de conclusies uit dat onderzoek niet juist zijn en komt tot een veel positievere conclusie.

Lees artikel