Jan Rübsaam

Psychiater in Amsterdam

Profiel

Jan Rübsaam

De praktijk is gevestigd sinds 1989, het jaar waarin ik mijn opleiding tot psychiater afrondde. Behalve psychiatrisch ben ik psychoanalytisch en psychotherapeutisch geschoold. Ik ben, behalve van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Vanaf mijn opleiding heb ik naast individuele psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen ruime ervaring opgedaan met relatie- en gezinsbehandelingen.

Doordat ik naast het werk in mijn praktijk gewerkt heb in psychiatrische opnameklinieken en in de Amsterdamse psychiatrische crisisdienst heb ik ook affiniteit en ervaring met ernstiger psychiatrische aandoeningen.

In opdracht van de Rechtbank Amsterdam verricht ik sinds lang expertises in bestuursrechterlijke zaken (voornamelijk zaken rondom arbeidsongeschiktheid). De laatste jaren doen ook andere rechtbanken daarvoor een beroep op mij. Daarnaast verricht ik expertises in het kader van het strafrecht en het civielrecht. Ik werk daarbij bij voorkeur in opdracht van de onafhankelijke rechter. Wanneer een van partijen mij daartoe een opdracht wil geven, ga ik daar uitsluitend op in als ik mij afdoende heb kunnen verzekeren van mijn onafhankelijkheid bij het formuleren van mijn conclusies.

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega's over de inhoud van lopende behandelingen en het eigen functioneren) en het toepassen van effectmeetinstrumenten. Terugkoppeling door patiënten is een belangrijk kwaliteit bevorderend instrument gebleken. Wanneer u in behandeling bent, bent u dan ook nadrukkelijk uitgenodigd kenbaar te maken hoe u dat ervaart. Zeker als u moeite heeft met onderdelen van de behandeling of als u ergens ontevreden over bent, is dat van groot belang. Als u meent dat er in de behandeling verwijtbare fouten zijn gemaakt, en u in uw ogen bij mij onvoldoende gehoor voor uw bezwaren hebt gevonden, kunt u zich wenden tot een klachtencommissie en/of het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Desgewenst zal ik u informeren over hoe u deze kunt bereiken.