Het coronavirus en de praktijk

Een ieder, dus ook ik, moet rekening houden met de gevaren die het heersende coronavirus met zich mee brengt. Daarnaast is van belang met maatregelen ter preventie niet meer dan nodig en verantwoord andere maatschappelijke functies in gevaar te brengen.

Het rigoreus sluiten van de praktijk is in mijn ogen een maatregel die zijn doel voorbijschiet en onvoldoende recht doet aan de redenen waarom tot behandeling is besloten. Daarom wil ik met een ieder die een afspraak met mij heeft samen afwegen of er omstandigheden zijn die het laten doorgaan van de afspraak wel of niet verantwoord maken

Als u de komende tijd een afspraak met mij heeft, zal ik u daags tevoren telefonissch benaderen om met u samen vast te stellen hoe die weging in uw geval moet uitvallen, of de afspraak kan doorgaan danwel welke alternatieven er voor zijn.

Als u een afspraak met mij wil maken, verzoek ik u dat vooral telefonisch te doen. Dat voorkomt omslachtig heen-en-weer-schrijven via e-mail en dergeljke over argumenten om wel of niet te komen, in een telefonisch gesprek gaat dat veel makkelijker

Ik ruim in mijn agenda extra tijd in om boodschappen op mijn voicemail snel te kunnen beantwoorden. Krijgt u mij niet aan de lijn, spreek een boodschap in en laat waar nodig weten op welke tijden (wel bij voorkeur binnen kantooruren) ik u bereiken kan.

Extra aandacht zal besteed worden aan uitvoerbare preventieve maatregelen.
We houden gepaste afstand en zien af van handen schudden.
Kom niet vroeger dan hooguit enkele minuten voor de afgesproken tijd.
Zorg voor gewassen handen
De deurknoppen en de trapleuning van de praktijk worden regelmatig ontsmet.

Jan Rübsaam

Psychiater in Amsterdam

Contact

Nassaukade 57

Informatie over hoe u met mij in contact kunt komen en hoe u de praktijk kunt bereiken.

Lees verder

Behandeling

Informatie over hoe u met mij in contact kunt komen en hoe u de praktijk kunt bereiken.

Informatie over de manier waarop de behandeling in rekening wordt gebracht.

Lees verder

Profiel

Jan Rübsaam

Een profiel van de praktijk.

Informatie over de kwaliteitsborging

Lees verder

Coaching

Naast psychiatrische en psychotherapeutische behandeling ben ik mij ook gaan bezighouden met coaching, training en advies op persoonlijk en professioneel vlak.

Lees verder